ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

ارحم الرحماء

جهان در انتظار مصلح ... مصلح در انتظار صــــالــــح

۲۴ بهمن ۹۲ ، ۱۴:۲۸

در ره عشق ...

razmandeh


ما از همان نسل بی سواد تحمیل ناپذیریم…
از همان نسلی که دیپلمات ها قدرش را نمی فهمند و سرهنگ ها می دانند چه نسلی است…

شادی روح شهدا صلوات


+ این پست و دو پست اخیر به نقل از بچه های قلم می باشد .

موافقین ۵ مخالفین ۰ ۹۲/۱۱/۲۴
ارحم الرحماء